O nás

 • História a charakteristika podniku
 • Podielnicke družstvo DUNAJ vzniklo vo svojej dnešnej podobe zlúčením družstiev Jarovce, Rusovce, Čunovo a Petržalka v roku 1976.
  V roku 1980 bol pričlenený k družstvu Štátny majetok Petržalka, a tým sa podstatne zmenila územná pôsobnosť družstva na celé územie Petržalky a celého predmostia. Po transformácii na základe zákona č. 42/1992 Zb., a schváleného transformačného projektu zostalo družstvo pôsobiť aj naďalej v dnešnej podobe.

  V súčasnosti sa zameriavame výlučne na rastlinnú výrobu. Obhospodarujeme poľnohospodársku pôdu vo výmere cca 4 061 ha, na ktorej najväčší podiel tvorí pestovanie kukurice. Na zvyšnej ornej pôde pestujeme pšenicu potravinársku mäkkú a tvrdú, jačmeň jarný, repku olejnú a raž ozimnú. Okrem toho na 11 ha pestujeme ovocie, a to jablká a slivky.

  Venujeme veľkú pozornosť obmene strojového parku nákupom strojov a technológií, ako aj rekonštrukcii starých a nevyužívaných objektov.

 • Náš tím ľudí
 • Náš kolektív tvorí 39 pracovníkov v nasledovnom zložení:
  - THP (8 pracovníkov)
  - Obsluha poľnohospodárskych strojov a dielne (20 pracovníkov)
  - Závodná kuchyňa (3 pracovníci)
  - Skladové hospodárstvo (1 pracovník)
  - Vrátnica (4 pracovníci)
  - Murári (3 pracovníci)