Kontakty
Podielnicke družstvo Dunaj

Vývojová 852

851 10 Bratislava-Rusovce


Sekretariát
Marta Mikušová
Tel.: 02/ 6720 2811
e-mail: mikusova@pddunaj.sk

Ing. Ladislav Róka
Tel.: 02/ 6720 2812
Tel.: +421 905 613 189
e-mail: roka@pddunaj.sk Ing. Jozef Bölcs
Tel.: +421 905 613 187
e-mail: agronom@pddunaj.sk
Tímea Fülöpová
Tel.: 02/ 6720 2817
Tel.: 02/ 6720 2818
Tel.: +421 918 105 055
e-mail: poda@pddunaj.sk
Michal Mackanin
Tel.: +421 917 623 534
Gabriela Kesziová
Tel.: 02/ 6720 2816
Tel.: +421 917 623 533
Fax: 02/ 6720 2825
e-mail: ekon@pddunaj.sk

Izabela Ležovičová
Tel.: 02/ 6720 2816
Tel.: +421 917 623 533
e-mail: iza@pddunaj.sk
Rozália Kašperová
Tel.: 02/ 6720 2815